Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Gminie Kargowa


Gmina Kargowa ponownie podpisała z Powiatem Zielonogórskim Porozumienie o realizacji zadania zleconego ustawowo z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Lokalizacja i godziny otwarcia punktu:

Budynek Urzędu Miejski w Kargowej, ul. Rynek 33, pok. nr 4 .
poniedziałek: 12.00 do 16.00, wtorek: 8.00-12.00

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego porady mogą być świadczone na odległość.

W załączeniu:

  1. Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osoby uprawnione do ich otrzymania,
  2. Lokalizacja i harmonogram pracy punktów,
  3. Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail),
  4. Umawianie wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Zielonogórskiego,
  5. Klauzula informacyjna – informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Do pobrania: