Natężenie ruchu na naszych drogach


4 lutego 2022 | Aktualności

Niedawno opublikowano wyniki ustawowego “Generalnego pomiaru ruchu 2020/21” na drogach krajowych i wojewódzkich. Na drodze krajowej nr 32 odnotowano przyrost ruchu. Mierzony od strony Okunina zwiększył się z 5509 w 2015 r. do 6522 w 2020/21, zaś od strony Powodowa wzrósł z 5067 do 6131 pojazdów na dobę. Po raz pierwszy zmierzono ruch na drodze 32, na przejściu dla pieszych przy ulicy Kościuszki, średnio-dobowo odnotowano 9038 pojazdów. Czy te dane będą wystarczającymi argumentami za wprowadzeniem budowy obwodnicy z listy rezerwowej na listę zasadniczą? Niewątpliwie argumentem za budową obwodnicy jest przyrost ruchu w tranzycie, a więc o 1012 i 1064. Wynik średnio-dobowy 9038 pojazdów w mieście zmniejszyłby się właśnie o tranzyt, czyli o około 6 tysięcy pojazdów na dobę, a więc o około 70 %.

Dość duży przyrost ruchu odnotowano na drodze wojewódzkiej nr 314, blisko 500 pojazdów, czyli ok. 50%, stąd pismo burmistrza, skierowane do zarządcy drogi, z wnioskami.