Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych


12 maja 2022 | Aktualności

W dniu Waszego święta składam najlepsze, najserdeczniejsze
życzenia wszelkiej pomyślności, radości, wdzięczności pacjentów, satysfakcji
z posłanniczej misji pomocy wielopokoleniowej społeczności.
Stoicie na pierwszej linii frontu w walce z pandemią, narażając siebie i swoich bliskich.
Dziękujemy Wam za ogromny wysiłek fizyczny i psychiczny, za zaangażowanie
i poświęcenie w pracy na rzecz zdrowia i życia pacjentów.

Burmistrz Kargowej
/-/ Jerzy Fabiś