Krew jest bezcenna, warto ją oddawać!


22 września 2023 | Aktualności

W dniu 20 września 2023 roku w Kargowej ponownie odwiedził Kargowę mobilny punkt poboru krwi. Ogromne podziękowania kierujemy do wszystkich honorowych krwiodawców. Zgłosiło się 5 chętnych osób, a krew mogły oddać 2 osoby. Pobrano 900 ml krwi pełnej. Cieszy nas fakt, że w tego typu akcjach nasi mieszkańcy nigdy nie zawodzą, świadomi jak bardzo potrzebna jest każda kropla krwi. Dziękujemy w imieniu potrzebujących i zachęcamy Państwa do dalszej pomocy innym.

Dziękujemy również personelowi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry za sprawne i fachowe wykonanie poboru krwi oraz niezawodne, cykliczne odwiedzanie naszej gminy.

Każdy honorowy dawca i każda kropla podarowanej bezinteresownie krwi są na wagę złota.