Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kargowa dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa


30 grudnia 2021 | Konsultacje społeczne

Obrazek z napisem konsultacje społeczne

 

Zarządzenie Burmistrza Kargowej w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kargowa dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa