Kanał Obrzycki


27 grudnia 2021 | Trasy kajakowe

Zdjęcie kanału Obryckiego z kajakarzami

Kanał Obrzycki (l.dopływ Obrzycy) swój początek bierze w okolicach wsi Młynkowo i Pyrnik (gmina Bojadla, powiat nowosolski). Na odcinku z Pyrnika do Bojadeł jest to rów zbierający wody z łąk doliny Odry. Dla kajakarzy dostępny od m. Bojadła do połączenia z Obrzycą w pobliżu Podlegórza (gmina Trzebiechów). Szlak liczy ok. 17 km. Jest to szlak łatwy i nieco uciążliwy ze względu na kilka przenosek przez polne i leśne mostki (niskie przepusty rurowe). Kanał na odcinku z Bojadeł do Dąbrówki (gmina Kargowa) ma charakter łąkowy i na krótkich odcinkach leśny.

Od wału przeciwpowodziowego Odry w Dąbrówce jest uregulowany i obwałowany. Na całym odcinku nurt wolny i w większości pozbawiony roślinności wodnej (prowadzone konserwacje kanału). Utrudnieniem na odcinkach łąkowych w okolicach Dabrówki może być trzcina porastająca brzegi. Kanał jest płytki (20-30 cm od Bojadeł do Siadczy, 30-50 cm z Siadczy do Ostrzyc i 0,50 – 1,0 m z Ostrzyc do ujścia) i dość wąski (2-3 m z Bojadeł do Siadczy, 3-5 m z Siadczy do Dąbrówki, 5-10 m do połączenia z Obrzycą. Woda jest przejrzysta na odcinku do Ostrzyc. Dalej woda traci swe walory co dokładnie widać po połączeniu z Obrzycą. Spływać Kanałem najlepiej w okresie kwiecień – czerwiec z uwagi wyższy stan wody i brak obfitej roślinności nadbrzeżnej. Przy deszczowym lecie można spływać cały sezon. Na trasie spływu dwa urokliwe odcinki. Podmokły las olsowy 2 km za Bojadłami z naturalną tama zbudowaną przez bobry oraz odcinek leśny z Siadczy do Dąbrówki z licznymi śladami działalności bobrów oraz sztuczne spiętrzenie wody (do spłynięcia). Na pokonanie całego szlaku trzeba przeznaczyć 4-6 godz. Szlak polecany dla małych grup (do 10 kajaków) a szczególnie dla młodzieży szkolnej ze względu na walory przyrodnicze i krajoznawcze oraz bezpieczeństwo uczestników ( płytko). Na szlaku brak miejsc zaopatrzenia w napoje i żywność, dlatego w te produkty należy zaopatrzyć się przed spływem lub w Bojadłach.

 

Opis szlaku
17 km – start przy starej brukowej drodze na początku wsi od strony Klenicy. Szerokość kanału ok. 2m, płytko. Po 20 m przepływamy lub przeciągamy kajaki pod mostkiem drogowym by dalej wpłynąć w odcinek płynący przez pola. Z lewej droga wojewódzka 278 Sulechów – Wschowa. Po ok. 1,5 km pierwsza przenoska przez mostek (ok. 10m). Wynosić kajaki z lewej. Kolejny ale wysoki most na dawnej linii kolejowej Sulechów – Konotop a za nim przepiękny odcinek leśny zakończony spiętrzeniem wody przez naturalną tamę bobrową (spływamy lub spławiamy kajaki). Odcinek szeroki 5-8 m aż do następnego mostka.
15 km – leśny mostek drogowy pod którym bez trudu przepływamy. Kanał wyraźnie się zwęża do 2 m i zaczyna meandrować. Miejscami płytko z koniecznością holowania kajaków. Kolejne 3 mostki dojazdowe do pól, pod którymi przepływamy (trzeba schować się w kajakach). Za ostatnim mostkiem proste i długie odcinki, których monotonie przerywają zwierzęta leśne (sarny) pasące się na przybrzeżnych łąkach i polach oraz liczne ptaki ( czaple, żurawie, myszołowy). Kanał jest już szerszy i głębszy aż do mostu drogowego (przenoska z prawej)
12 km – most drogowy na drodze powiatowej Kargowa – Klenica. Za mostem krajobraz i charakter kanału radykalnie się zmienia. Kanał wpływa w gęsty podmokły las, gdzie korony drzew tworzą swoisty tunel. Jest to najpiękniejszy odcinek na szlaku. W nurcie mogą być zwalone drzewa, których nie zdążono usunąć po burzach lub silnych wiatrach. Kajaki można przeciągnąć brzegiem. Leśny most drogowy i niebawem sztuczne spiętrzenie do nawadniania szkółki leśnej. Spływamy pamiętając o położeniu wioseł wzdłuż burty kajaka ( próg zamknięty jest z góry słabo widoczną ramka metalową i wiosło można złamać). Kolejny mostek leśny, przez który przy wyższym stanie wody trzeba przenieść kajaki (z lewej). Po kilkuset metrach kończy się las i wpływamy na odcinek łąkowy. Wiosną przepiękne widoki kolorowych i pachnących łąk, latem pobliskie pola niosące zapach dojrzewających zbóż. Do pokonania jeszcze mostek z przepustami rurowymi i po prawej w oddali widać zabudowania wsi Dąbrówka.
9 km – most drogowy na drodze wojewódzkiej nr 313 Babimost – Klenica. Tu można zakończyć spływ dla grup ze słabszą kondycją. Dalszy etap dla wytrwałych. Kanał jest uregulowany i z kajaka niewiele widać.
8,5 km – most na drodze polnej. Przy większym stanie wody trzeba przenieść (5 m).
8,0 km – kolejny mostek i ostatnia przenoska. Most jest na terenie farmy bydła w Dąbrówce i właściciel zabezpieczył drogę dojazdową do pastwisk płotem z drutu kolczastego grodząc również most. Należy bardzo ostrożnie przeciągnąć kajaki pod drutami.
7,5 km – zniszczony jaz na dawnym wale przeciwpowodziowym (wał z prawej strony kanału już nie istnieje). Przy niskim stanie wody spływać ostrożnie lub spławiać kajaki, przy wyższej wodzie uważać na zakręcie (w lewo). Za zakrętem 3 km prosty i szerszy odcinek aż do Ostrzyc.
5,0 km – most drogowy w Ostrzycach na trasie Smolno Wielkie – Trzebiechów. Za mostem kanał poszerza się miejscami do 10 m. To na tym etapie najładniejszy odcinek leniwie toczący swe wody przez suchy las liściasty z licznymi dębami i bukami.
3,0 km – wysoki leśny most, po wypłynięciu z lasu monotonny odcinek bez zadrzewienia,
0,0 km – ostatni stalowy mostek na kanale przed połączeniem z Obrzycą, skręcamy w lewo i po 500,0 m kończymy spływ za mostem z prawej z widokiem na morenę czołową, na której góruje nad okolicą neoromański kościół w Podlegórzu.

tekst i zdjęcia – Jerzy Jaszczak

www.kargowa-kajaki.pl