Informacja w sprawie dystrybucji węgla na terenie Gminy Kargowa


15 listopada 2022 | Aktualności

Gmina Kargowa informuje, że organizuje dystrybucję paliwa stałego dla mieszkańców gminy Kargowa w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych z terenu Gminy.

W imieniu Gminy Kargowa dystrybucja węgla będzie przeprowadzana przez firmę GOP-ROL SP. Z O.O. z siedzibą w Jaromierzu nr 26, 64-225 Kopanica.

Węgiel kamienny będzie sprzedawany mieszkańcom gminy Kargowa na preferencyjnych warunkach, tj. po cenie nie wyższej niż 2.000,00 zł brutto za 1 tonę węgla, (zarówno tzw. „groszek”, jak i „orzech”).

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Limit zakupu paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego wynosi:

  • 1,5 tony (1500 kg) – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  • 1,5 tony (1500 kg) – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Zainteresowanych zakupem węgla w ramach ww. programu rządowego prosimy o wypełnienie załączonego poniżej wniosku o zakup i przesłanie go na adres: Urząd Miejski w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa lub przedłożenie w Urzędzie, pok. nr 8.

Wniosek o zakup można złożyć również  za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Termin składania wniosków – 16 listopada 2022 r.

Wniosek