Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne


12 kwietnia 2023 | Aktualności

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Kargowej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kargowa.

Sprawozdanie