Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kargowa za 2023 rok


5 czerwca 2024 | Aktualności

Informuję, że podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kargowej, która odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej, zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), zostanie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie Gminy Kargowa za 2023 rok przedstawionym przez Burmistrza Kargowej.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kargowej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do dnia 14 czerwca 2023 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń złożonych Przewodniczącemu Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kargowej w godzinach pracy urzędu: w poniedziałki w godz. od 7.00 do 16.00, od wtorku do czwartku w godz. od 7.00 do 15.00 oraz w piątek w godz. od 7.00 do 14.00.

Wzór zgłoszenia w załączeniu lub do pobrania w Urzędzie Miejskim w Kargowej – w biurze rady, pok. nr 19.

Raport, zgłoszenie oraz klauzula informacyjna dostępne są pod adresem: https://bip.kargowa.pl/826/Rok_2023