Informacja o ogłoszonych postępowaniach o udzielenie zamówień


15 czerwca 2022 | Aktualności

W dniu 14 czerwca 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) dotyczące rozbudowy terenu rekreacji w Smolnie Wielkim.

Stroną internetową, na której prowadzone jest postępowanie jest miniPortal, dostępny pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
ID Postępowania: e1b7de29-a158-44a1-8480-c9db0e24a402

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e1b7de29-a158-44a1-8480-c9db0e24a402

W dniu 15 czerwca 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) dotyczące budowy terenu rekreacji w Chwalimiu.

Stroną internetową, na której prowadzone jest postępowanie jest miniPortal, dostępny pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
ID Postępowania: cafb349a-4ecb-470a-8c9c-239855f08749

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cafb349a-4ecb-470a-8c9c-239855f08749