Informacja o naborze 1/2022


22 kwietnia 2022 | Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – premia w wysokości 70 tys. zł na Podejmowanie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o naborze nr 1/2022 dostępne na stronie www.lgdrk.pl:

https://lgdrk.pl/index.php/858-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-1-2022