Informacja o działalności Klubu Seniora


30 czerwca 2022 | Aktualności

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, 7.5. Usługi społeczne, uprzejmie informujemy, że Klub Seniora zapewnienia gotowość do świadczenia usług oraz gwarantuje 20 miejsc opieki nad seniorami.