Informacja dla właścicieli nieruchomości


22 marca 2022 | Aktualności

Informacja dla właścicieli nieruchomości, w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zakwaterowano obywateli Ukrainy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W przypadku jakichkolwiek pytań w ww. zakresie prosimy się kontaktować bezpośrednio ze związkiem na numery telefonów wskazane w załączonej informacji.

  1. Informacja dla wł. nieruchomości
  2. Oświadczenie zarządcy
  3. Deklaracja dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  4. Deklaracja dla nier. niezamieszkałych
  5. Deklaracja dla nier. zamieszkałej