Informacja dla rolników o możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego


16 stycznia 2023 | Aktualności

Burmistrz Kargowej przypomina rolnikom Gminy Kargowa o możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku należy złożyć w terminie od 01 lutego 2023 do 28 lutego 2023 roku. ( pokój nr 3 ).
Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * na 1 DJP – średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła – jeżeli posiada.
Średnią roczną liczbę Dużych Jednostek Przeliczeniowych ( DJP ) rolnik podaje we wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Burmistrz Kargowej