Informacja dla rolników


15 lipca 2022 | Aktualności

Burmistrz Kargowej przypomina rolnikom Gminy Kargowa o możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 lipca 2022 roku należy złożyć w terminie od 01 sierpnia 2022 do 31 sierpnia 2022 roku. ( pokój nr 3 ).

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * na 1  DJP – średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła – jeżeli posiada.

Średnią roczną liczbę Dużych Jednostek Przeliczeniowych ( DJP ) rolnik podaje we wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie dokumentu  wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie  dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Burmistrz Kargowej