Inauguracja Roku Akademickiego UTW


30 października 2023 | Aktualności

W dniu 24.10 odbyła się oficjalna inauguracja roku akademickiego 2023/2024. Wykład inauguracyjny pt. “Historia Gminy Kargowa” wygłosiła p. prof. Bogumiła Burda. Prelegentka przybliżyła historię powstania naszego miasta, próby odzyskania niepodległości, Powstania Wielkopolskiego oraz okresu Drugiej Wojny Światowej, a także historię osiedlania nowych mieszkańców przybyłych z różnych stron Polski i przesiedleńców z kresów wschodnich po historię współczesną. Pani profesor w swoim wykładzie nawiązała do książki “Kargowskie Wspomnienia” i krótko przedstawiła honorowych obywateli naszego miasta.

Inaugurację zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Kargowej p. Jerzy Fabiś, przewodniczący Rady Miejskiej p. Łukasz Pokorski oraz dyrektor GCK p. Tomasz Furtak.

Wykład inauguracyjny wpisał się w realizację zadania publicznego “Poznajemy historię naszej gminy, jej twórców, bohaterów oraz nasze tradycje”.

Anna Balcerak
KUTW