GRANTY PPGR – przypominamy o konieczności złożenia oświadczeń


14 maja 2024 | Aktualności

Przypominamy, że na podstawie § 8 Procedury Monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” osoby, które otrzymały sprzęt komputerowy w w/w programie, zobowiązane są do złożenia w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu sprzętu.

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO