Gmina Kargowa złożyła pięć wniosków do kolejnego naboru Polski Ład


3 marca 2022 | Aktualności

Do Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład – II edycja:

  1. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna – Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowie, – wartość inwestycji 6.000.000,00 zł, kwota wnioskowana 5.700.000,00 zł,
  2. Infrastruktura drogowa – Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ulicach Czekoladowa, Słodka, Goplany i Karmelowa, wartość inwestycji 4.200.000,00 zł, kwota wnioskowana 3.990.000,00 zł,
  3. Rewitalizacja obszarów miejskich – Przebudowa placu ratuszowego – wartość inwestycji 3.700.000,00 zł, kwota wnioskowana 3.330.000,00 zł.

W czasie drugiego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania, nieprzekraczającym 5 milionów złotych, jest obligatoryjny.
Ponadto złożyliśmy dwa wnioski do programu Polski Ład, z tytułu funkcjonowania na obszarze gminy zlikwidowanych Państwowych Gospodarstw Rolnych:

  1. Infrastruktura drogowa – Budowa ulicy Powstańców Wlkp. – wartość inwestycji – 670.000,00 zł, kwota wnioskowana – 656.600,00 zł,
  2. Infrastruktura drogowa – Budowa ulicy Widokowej – wartość inwestycji 890.000,00 zł, kwota wnioskowana – 872.000,00 zł,

W  powyższym naborze gminy mogły złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł