Fundacja Elke i Sefana Petriuk


29 grudnia 2021 | Fundacja im. W. Blanke - aktualności

Dzisiaj Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski był świadkiem ważnego wydarzenia dla naszej gminy. Honorowy Obywatel Gminy Kargowa Stefan Petriuk wraz z małżonką Elke Petriuk podpisali w Sulechowie u notariusza oświadczenie o o ustanowieniu fundacji pod nazwą “Fundacja Elke i Stefana Petriuk im. malarza Wilhelma Blanke”.

Celem Fundacji jest m.in.

  1. działalność oświatowo- kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania, promocjii pomocy w rozwoju gminy Kargowa,
  2. ochrona dóbr kultury i tradycji ziemi kargowskiej, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  3. rozwój i upowszechnianie kultury i sztuki,
  4. działalność charytatywna,
  5. promocja i organizacja wolontariatu,
  6. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe,
  7. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,
  8. działania podejmowane na rzecz ochrony i popularyzacji regionalnych kultur, tradycji, zwyczajów i produktów oraz zachęcanie społeczeństwa do ich poznawania,
  9. propagowanie dziedzictwa Wilhelma Blanke.

Fundatorzy jako majątek fundacji wnoszą 29 obrazów Wilhelma Blanke stanowiące dziedzictwo kulturowe malarza.

Obrazy wniesione do fundacji będą stanowiły stałą ekspozycję wystawową w mediatece.

Fundatorzy w najbliższych dniach złożą wniosek o zarejestrowanie fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.