Folder informacyjny


28 grudnia 2021 | Oferta inwestycyjna

Kargowa położona jest w powiecie zielonogórskim wschodniej części woj. lubuskiego w odległości 100 km od granicy polsko-niemieckiej. Obszar Gminy zajmuje powierzchnię 12 803 ha i jest podzielony na 9 sołectw obejmujących 9 wsi oraz miasto Kargowa. Gminę zamieszkuje około 5 800 osób z czego sama Kargowa liczy około 3 700 mieszkańców.

Zdjęcie pierwszej strony folderu informacyjnego