Dzień Strażaka


4 maja 2022 | Aktualności

Z okazji Dnia Strażaka, pragniemy złożyć wszystkim strażakom, ochotnikom, słowa podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków, za poświęcenie w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego.
Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Burmistrz Kargowej
Jerzy Fabiś