Dron do zadań specjalnych!!!


22 lutego 2024 | Aktualności

W poniedziałek, 19 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze miała miejsce konferencja prasowa, której tematem był konkurs na rzecz doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP)
w Lubuskiem w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz umundurowanie.

– Co roku doposażamy jednostki OSP – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki. – Tylko w latach 2020-2023 na ochronę przeciwpożarową przeznaczyliśmy blisko 4,5 mln zł – podkreśla członek Zarządu Grzegorz Potęga.

Gośćmi konferencji prasowej byli strażacy z OSP Kargowa: prezes Oskar Rajewski, strażak ratownik Grzegorz Olejarz i strażak ratownik Bartek Mania – wszyscy są pilotami drona, którego zaprezentowali podczas spotkania.

– Ten sprzęt służy do poszukiwań osób zaginionych. Przede wszystkim chodzi o to, żeby czas poszukiwań skrócić do minimum i jak najmniej wykorzystać czynnik ludzki – podkreślił prezes Oskar Rajewski i podał przykład: dron może przeszukać obszar 10 ha w 10-12 minut. Do tego samego zadania potrzeba by 80-100 ludzi.

Specjalistyczny sprzęt został sfinansowane ze środków:

  • 40 tys. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
  • 25 500,00 tys. zł z Urzędu Gminy Kargowa (w tym 22 727,27 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego)
  • 14 500,00 tys. zł środków własnych OSP KARGOWA

Tego typu drony z termowizją idealnie sprawdzają się też przy zabezpieczaniu miejsc pożaru (np. hal czy magazynów) i były stosowane np. przy pożarze hali z toksycznymi substancjami w zielonogórskim Przylepie. Natomiast przy pożarze lasu na znacznym obszarze, analizują temperaturę ściółki i wskazują miejsca, które należy jeszcze dogasić.

Jednostka OSP Kargowa jako pierwsza zakupiła w/w sprzęt.