Dożynki Powiatowo-Gminne Trzebiechów 2023


30 sierpnia 2023 | Aktualności

W minioną niedzielę w Trzebiechowie miały miejsce Dożynki Powiatowo-Gminne.
Mimo deszczowej pogody na Święcie Plonów zebrali się mieszkańcy oraz rolnicy powiatu zielonogórskiego. Gości i mieszkańców powiatu zielonogórskiego przywitali Wójt Gminy Trzebiechów Izabella Staszak oraz Wicestarosta Zielonogórski Tadeusz Pająk.
Wśród zaproszonych gości obecni byli wicewojewoda Lubuska Olimpia Tomczyk-Iwko –, posłowie na Sejm RP – Elżbieta Rafalska, Katarzyna Osos, Jerzy Materna, Waldemar Sługocki, marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbieta Anna Polak i wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, komendant KMP w Zielonej Górze Tomasz Szuda, komendant Komisariatu Policji w Sulechowie Monika Nowakowska, Wójtowie, Burmistrzowie, Sołtysi oraz Radni z powiatu zielonogórskiego, a także delegacja z Gminy Schenkendöbern.
Jednym z punktów niedzielnego święta było wręczenie odznaczeń Zasłużonych dla Rolnictwa, które z naszej gminy otrzymali rolnicy Leszek Murawiński, Janusz Kłys oraz Krzysztof Przybyła. Wśród najlepszych sołtysów powiatu zielonogórskiego 2023 r. odznaczenie otrzymał m.in. Sołtys Karszyna Rafał Smalec.
Politycy w swoich wystąpieniach składali rolnikom podziękowania i życzenia. My ze swej strony dołączamy się do życzeń, gratulując kargowskim rolnikom, sołtysom Rafałowi Smalcowi za wyróżnienie oraz Iwonie Dudzie za zajęcie III miejsca w kategorii wieniec nowoczesny. W imieniu samorządu gminnego i własnym pragniemy serdecznie podziękować naszym rolnikom za codzienną, ciężką pracę, która przynosi nam plony ziemi. Jesteśmy Wam winni wdzięczność i szacunek. Składamy Wam słowa najwyższego uznania. Życzymy, aby zawsze były dobre czasy dla rolnictwa i abyście korzystali z nowych możliwości i szans. Szczęść Boże dla Waszej ciężkiej pracy!