Dożynki Gminne w Starym Jaromierzu


21 sierpnia 2023 | Aktualności

Słowa podziękowania kieruję do współorganizatorów, sołtys Iwony Dudy, Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi, do pracowników GCK i dyrektora, do strażaków z Kargowej za opiekę medyczną i porządkową, do Pań z DDS i Sabiny Kokocińskiej, do firmy GENEWA za obsługę gastronomiczną, oraz do zespołów śpiewaczych Kargowiacy i Trzebiechowianie. Dziękuję wszystkim uczestnikom korowodu ze Starego Jaromierza i innych sołectw. Ponad 40 uczestników korowodu zaprezentowało potencjał sprzętowy, a radio Karszyn niezawodnie zabawiało gości. Bryczka zaprzężona w dwa konie powoziła starostów dożynkowych, Mirosławę Cichą ze Starego Jaromierza i Rafała Smalca z Karszyna. Korowód otwierało dwoje jeźdźców na pięknych rumakach. Zawody sołectw dodawały kolorytu biesiadzie dożynkowej, a zabawa zakończyła świętowanie w Starym Jaromierzu.
Edit – specjalne podziękowanie kieruję do sołectw, które wystawiły wieńce dożynkowe przygotowane przez zręczne ręce swoich mieszkańców, a więc Karszyna, Dąbrówki i Starego Jaromierza.
Dla wszystkich rolników słowa uznania od Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Stanisława Tomczyszyna.

Burmistrz Kargowej

Jerzy Fabiś