Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw


6 kwietnia 2022 | Aktualności

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

  1. Ulotka
  2. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (Formularz A)
  3. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (Formularz A – wypełniona)
  4. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (Formularz B)
  5. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (Formularz B – wypełniona)