Darmowa Rehabilitacja Medyczna dla osób w wieku 15 – 60/67 lat, pracujących oraz bezrobotnych


22 lutego 2023 | Aktualności

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Pałac” sp. z o.o. w Przełazach zaprasza na bezpłatną rehabilitację dla osób w wieku aktywności zawodowej – pracujących jak i planujących powrócić do pracy, ze schorzeniami związanymi ze sposobem wykonywanej pracy.

Szczegóły: https://palac-przelazy.pl/rehabilitacja-w-przelazach-2021-2023/