Cyberbezpieczny Samorząd


4 kwietnia 2024 | Aktualności

Informujemy, iż Gmina Kargowa podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa dotyczącą realizacji projektu grantowego “Cyberbezpieczny Samorząd”.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostki samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt IT, niezbędne oprogramowanie i licencje, zostanie przeprowadzony audyt zgodności KRI, zostanie przeprowadzona aktualizacja i wdrożenie SZBI oraz zostaną przeprowadzone szkolenia pracowników dotyczące cyberzagrożeń.

Termin realizacji: 20.03.2026 r.

Gmina Kargowa otrzymała dofinansowanie w kwocie 483 038,98 zł. Wkład własny wynosi 47 773,02 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 530 812,00 zł.