Budżet obywatelski na 2022 rok – wybrane zadania


29 grudnia 2021 | Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski na 2022 rok – wybrane zadania

Konsultacje nad zadaniami do Budżetu Obywatelskiego VIII edycji zakończone. Ilość głosujących wynosiła 234 osoby. Zgłoszone pomysły mieszkańców zostaną wpisane do projektu budżetu Gminy Kargowa na 2022 rok.

W tym roku mieszkańcy zdecydowali, że w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane dwa zgłoszone zadania. Każdy projekt uzyskał minimalną liczbę głosów tj. 30 i koszt związany z ich realizacją nie przekroczy łącznie kwoty 150 tys. złotych przeznaczonej na Budżet Obywatelski w 2022 roku.

Poniżej prezentujemy tabelę informującą o przyznanej punktacji dla zgłoszonych wniosków.

WYBRANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2022 ROKU I UZYSKANA PUNKTACJA

Lp.Nazwa zadaniaOrientacyjny
koszt zadania
Ilość uzyskanych
punktów
Zadanie przyjęte
do realizacji
1.Zakup hydrauliki wypadkowej
i pompy pływającej dla
OSP Smolno Wielkie.
75.000,00 zł116Zadanie przyjęte
do realizacji
2.Budowa i wykonanie dalszej części
chodnika w Starym Jaromierzu.
70.000,00 zł115Zadanie przyjęte
do realizacji