Budowa ulicy Lipowej w Kargowej


13 maja 2022 | Aktualności

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Kargowej podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Lipowej w Kargowej. Zadanie będzie realizowane w ciągu najbliższych pięciu miesięcy. Umowa opiewa na kwotę 1 mln 716 tys. złotych, a wykonawcą robót będzie Zakład Melioracyjno-Budowlany „Mel-Bud” Ryszard Tarnowski z Sulechowa. Zadanie obejmuje budowę drogi o długości 467 m i szerokości jezdni 6 m wraz z chodnikami po obu stronach jezdni. Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników i dojść do posesji wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej, ograniczonej obustronnie krawężnikami betonowymi oraz opornikiem betonowym. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 630 789,75 zł, co stanowi 95% wartości umowy. Jest to drugie zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, na które została podpisana umowa z wykonawcą. Pierwsze dotyczy budowy odcinka drogi gminnej relacji Dąbrówka – Karszyn. Trwa procedura mająca wyłonić wykonawcę na ostatnie zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, które dotyczy budowy drogi w Chwalimiu wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową.