Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla mieszkańców Gminy Kargowa


31 stycznia 2022 | Aktualności

Zapraszamy mieszkańców na bezpłatne spotkania z psychologiem:

  1. Psycholog dla dzieci w wieku szkolnym – przyjmuje w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kargowej:
    w poniedziałki na ul. Kościelnej 45 od 10:45 do 13:45 oraz ul. Szkolnej 1 w godzinach od 14:00 do 17:00.
    W środy od 11:15 do 13:15 na ul. Kościelnej 45 oraz od 13:30 do 15:30 na ul. Szkolnej 1.
  2. Psycholog dla młodzieży oraz osób dorosłych przyjmuje w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 16:00 do 19:00 w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Kargowej, oraz w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 9:00 do 12:00 w pokoju Dziennego Domu Senior + w Kargowej, ul. Browarna 7.
  3. Terapeuta dla osób uzależnionych przyjmuje w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach od 16:00 do 18:00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej, pokój nr 1.
  4. Terapeuta dla osób współuzależnionych (małżonków, partnerów, osób bliskich dla uzależnionych) przyjmuje w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach od 16:00 do 18:00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej, pokój nr 1.

Pracą psychologów i terapeutów koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej, tel. 68 3525131, w.1 (osoba do kontaktu – Ewa Kowalewska).
W celu uzyskania pomocy psychologicznej nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Pomoc udzielana jest nieodpłatnie (finansowana z budżetu gminy Kargowa).