Bezpieczni do szkoły w Gminie Kargowa


2 grudnia 2022 | Aktualności

Otrzymaliśmy środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę miasteczka rowerowego, gdzie zasady w poruszaniu się po drogach będą poznawać  uczniowie szkoły podstawowej.

W ramach projektu powstanie miasteczko rowerowe na terenie szkoły podstawowej i przyległym, dzisiaj porośniętym drzewami. Ponadto zostaną przebudowane i wyniesione przejścia dla pieszych na ulicy Piaskowej, naprzeciwko szkoły, na ulicy Kościelnej, koło Ośrodka Zdrowia oraz na ulicy Browarnej przy Przedszkolu. Planowany koszt realizacji projektu to około 730 tys. zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko wynosi 426 tys. zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca przyszłego roku.

Wizualizacja