Będą zmiany w kargowskiej kulturze. Ma to być rok inicjatyw oddolnych, które wpłyną na podniesienie jakości oferty kulturalnej w gminie


10 stycznia 2022 | Aktualności

Będą zmiany w kargowskiej kulturze. Ma to być rok inicjatyw oddolnych, które wpłyną na podniesienie jakości oferty kulturalnej w gminie.

– Służyć mają temu również pewne zmiany organizacyjne które, jestem przekonany, będą impulsem do promocji lepszej oferty kulturalnej – tłumaczy Tomasz Furtak, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kargowej.

Więcej na: https://www.zachod.pl/364268/zmiany-w-kargowskiej-kulturze/