Ankieta na temat rozwoju Powiatu Zielonogórskiego skierowany do Mieszkańców powiatu oraz przedsiębiorców


21 września 2022 | Aktualności

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Zielonogórskiego,
obecnie prowadzone są prace nad opracowaniem STRATEGII TERYTORIALNEJ POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO NA LATA 2023-2029.
W związku z powyższym bardzo prosimy Mieszkańców o wypełnienie ankiety.
Wypełniając ankietę będziecie mieli Państwo realny wpływ na przyszłość i wybór kierunków rozwoju naszego Powiatu.
KWESTIONARIUSZ ANKIETY NA TEMAT ROZWOJU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO skierowany do Mieszkańców powiatu zielonogórskie: https://forms.gle/vWmDGpojXCWdNSAAA

KWESTIONARIUSZ ANKIETY NA TEMAT ROZWOJU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO skierowany do przedsiębiorców z gmin w powiecie zielonogórskim: https://forms.gle/3yFNuqyAs2LaHctR7