Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Kargowej kadencji 2024-2029


8 maja 2024 | Aktualności

Dzień 7 maja 2024 r. zapisał się w historii naszej gminy, jako dzień wyjątkowy. Odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Kargowej kadencji 2024-2029. Nowo wybrani radni oraz Burmistrz Kargowej Pani Marta Paron złożyli ślubowanie, rozpoczynając oficjalnie nową kadencję.

Na inauguracyjną sesję przybyli zaproszeni włodarze gmin ościennych, przedstawiciele instytucji administracji publicznej, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, mieszkańcy oraz pracownicy urzędu.

Przed rozpoczęciem obrad I Sesji Rady Miejskiej w Kargowej Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Kargowej Pani Jadwiga Koziołek dokonała wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnych i burmistrza.

Po przedstawieniu porządku obrad w sali Gminnego Centrum Kultury ślubowanie złożyło 15 radnych.

Następnie przyszedł czas na wybór Przewodniczącego. W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kargowej został wybrany Pan Aleksander Żukowski, który przejął prowadzenie dalszej części obrad. W takim samym trybie głosowania został przeprowadzony wybór na Wiceprzewodniczących. Funkcję tą objęły Pani Barbara Dębicka i Pani Jadwiga Onoszko.

Dla gminy Kargowa był to szczególny dzień, gdyż po raz pierwszy w historii Kargowej „włodarzem gminy” została kobieta. Uroczyste ślubowanie na Burmistrza Kargowej złożyła Pani Marta Paron o następującej treści: „Obejmując urząd burmistrza gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Na zastępcę Burmistrza została powołana Pani Magdalena Żurawiecka, dotychczasowa sekretarz gminy.

Zaproszeni goście w licznych przemówieniach pogratulowali nowo wybranym radnym i Pani burmistrz. Nie zabrakło podziękowań dla ustępującego burmistrza Pana Jerzego Fabisia, który funkcję tą pełnił od 2014 r.

Serdecznie dziękujemy wszystkich osobom biorących udział we wczorajszej sesji.

Skład Rady Miejskiej w Kargowej w kadencji 2024-2029:

 1. Monika Abraś-Piotrowska
 2. Leszek Cichy
 3. Anna Ciuńczyk
 4. Barbara Dębicka
 5. Krzysztof Dziuba
 6. Jędrzej Iwanowski
 7. Grażyna Kasprowiak
 8. Radosław Konopka
 9. Leszek Murawiński
 10. Paweł Oleksiuk
 11. Jadwiga Onoszko
 12. Elwira Rutkiewicz-Nieciecka
 13. Daniel Walczak
 14. Katarzyna Wójcik
 15. Aleksander Żukowski