6 czerwca 2022 | Aktualności

Seniorzy z Kargowskiego UTW i seniorzy z Schulzendorf od wielu lat realizują wspólny plan, którego częścią jest poznawanie naszych krajów. 24 maja 2022 r. 25-ciu gości przybyło do Kargowej, skąd po wspólnym śniadaniu z 25 kargowskimi seniorami wyruszyli w drogę do Wschowy. Celem podróży było poznanie ciekawej historii tego miasta i jego licznych zabytków. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, by wraz z przewodnikami i tłumaczem (dla gości) udać się na spacer po mieście. Polscy seniorzy zorientowali się szybko, że historia tego miasta jest podobna do historii Kargowej. Oba miasta leżą na byłym pograniczu polsko-niemieckim, do 1793 r. (II rozbiór) należały do Polski, po I wojnie światowej w wyniku Traktatu Wersalskiego pozostały po stronie niemieckiej, do Polski powróciły po II wojnie światowej. Przez wiele wieków miasta zamieszkiwali Polacy, Niemcy oraz Żydzi.
Historia Wschowy jest bardzo dobrze udokumentowana w Muzeum Ziemi Wschowskiej, a także poprzez liczne zabytki, które uczestnicy zwiedzili i zapoznali się z ich przeszłością. Uzyskali także odpowiedź na pytanie “Dlaczego Wschowę nazywa się miastem królewskim?”. Oto ona:

 • w 1365 r. król Kazimierz Wielki włączył miasto do Polski (wcześniej należało do książąt śląskich), poślubił w kościele farnym swoją czwartą żonę Jadwigę Żagańską, córkę Henryka V;
 • w trakcie III wojny północnej pod Wschową (1706 r.) starły się wojska szwedzkie z połączonymi siłami saskimi i rosyjskimi;
 • w czasach panowania Sasów Wschowa była uznawana za nieoficjalną stolicę Polski, zbierał się tam senat, dwukrotnie przyjmowano poselstwo tureckie, często rezydowali królowie August II i August III;
 • przez 250 lat (od początku XV w.) działała mennica.

Najciekawsze zabytki, które zwiedzili uczestnicy to:

 • fragmenty murów miejskich z okresu XIV-XVI w.;
 • gotycki kościół farny pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika;
 • kościół ewangelicki pw. Żłóbka Chrystusa;
 • staromiejski cmentarz ewangelicki – Lapidarium;
 • rezydencja jezuicka (obecnie muzeum i biblioteka);
 • zespół klasztorny franciszkanów;
 • fontanna miejska – rzeźba kobiety – wystawiona z okazji pobytu w mieście Króla Augusta III;
 • ciekawe stare kamieniczki – siedzibę Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Po 3-godzinnym zwiedzaniu Królewskiego Miasta uczestnicy pożegnali oprowadzających pracowników muzeum i wyjechali do Wolsztyna, gdzie w Restauracji “Sielanka” podsumowano dzień pobytu. Goście podziękowali za zaproszenie, za możliwość poznania kolejnego polskiego miasta, wręczyli gospodarzom własnoręcznie wykonane upominki i zaprosili 25-ciu kargowskich słuchaczy UTW do ich kraju na 31 sierpnia 2022 r. Po spożytym obiedzie nastąpiło pożegnanie i odjazd do Kargowej. Wspólnie spędzony dzień pozwolił obu grupom na dalsze poznanie historii naszych ziem oraz przyczyniło się do dalszej integracji mieszkańców obu partnerskich gmin.
Projekt został współfinansowany ze środków budżetu gminy Kargowa.