Święto Pracownika Komunalnego


10 maja 2022 | Aktualności

Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej składam w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców Gminy Kargowa podziękowania za zaangażowanie i trud jaki wkładacie w pracę na rzecz naszej społeczności.
Jednocześnie życzę zdrowia, pomyślności, sukcesów zawodowych i satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy.


Burmistrz Kargowej
Jerzy Fabiś