Nieodpłatna Pomoc Prawna


2 marca 2022 | Aktualności

Informujemy, że od dnia 7 marca 2022 r. zostaje wznowione osobiste udzielanie porad w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą świadczone także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna Pomoc Prawna – Informacja

Zarządzenie Starosty Zielonogórskiego