103. rocznica Powstania Wielkopolskiego


11 lutego 2022 | Aktualności

W 103. rocznicę Powstania Wielkopolskiego na terenach Kargowej Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś wraz z zastępcą Martą Paron, Dyrektorem Szkoły Podstawowej Zbigniewem Michalskim, zastępcą dyrektora Elżbietą Ignatowską oraz dyrektorem GCK Tomaszem Furtakiem, oddali hołd poległym bohaterom pod obeliskiem poległych powstańców na byłym cmentarzu ewangelickim, pod obeliskiem Powstania Wielkopolskiego na Placu Berwińskiego, a także pod tablicą znajdującą się na ścianie ratusza.
Powstanie Wielkopolskie wybuchło w Kargowej 25 stycznia 1919 roku, a dowodzili nimi Wolniewicz i podporucznik Szcześniak. W czasie walk o Kargowę 12 lutego 1919 r. Powstańcy ponieśli straty w ludziach. Na ołtarzu wolności ofiarę najwyższą złożyli: Kazimierz Bzyl, Leon Burmistrzak, Marian Cacha, Leon Feldgebel, Jan Humerczyk, Czesław Kapała, Wincenty Jastrząb, Józef Obierski. Polegli powstańcy z kompani Wielichowskiej 12 lutego 1919 roku zostali ekshumowani 11 lutego 1928 roku a ich szczątki zostały przeniesione do Wielichowa. Na tę patriotyczną uroczystość, w której uczestniczyły rodziny poległych oraz bardzo wielu Polaków z Kargowej, wówczas pod zaborcą pruskim, wieńce przysłali Marszałek Józef Piłsudski i Prezydent RP Ignacy Mościcki.
Na cześć bohaterów Powstania Wielkopolskiego nadano nazwy dwóm ulicom w mieście, pierwszą imieniem dowódcy – Zaułek Szcześniaka i drugą – Kompanii Wielichowskiej.