100-lecie parafii pw. Św. Wojciecha w Kargowej


4 maja 2023 | Aktualności

W dniu 28.04.2023 Kargowski UTW w ramach realizacji zadania publicznego “Poznajemy historię naszej gminy, jej twórców, bohaterów oraz nasze tradycje” zorganizował spotkanie słuchaczy i mieszkańców Kargowej w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej. Ksiądz proboszcz Marek Pietkiewicz przedstawił historię powstania parafii, najważniejsze wydarzenia na przełomie 100 lat, przybliżył życiorysy wszystkich proboszczów. Mieszkańcy Kargowej tj. p. Brygida Wróblewska, p. Helena Napierała, p. Elżbieta Janik, oraz p. Ireneusz Brychcy podzielili się swoimi wspomnieniami związanymi z naszą parafią. Głos zabrał również burmistrz p. Jerzy Fabiś, starosta zielonogórski p. Krzysztof Romankiewicz, dyrektor szkoły podstawowej p. Zbigniew Michalski, przewodniczący rady miejskiej p. Łukasz Pokorski i dyrektor GCK p. Tomasz Furtak. W części artystycznej wystąpił zespół “Kargowiacy”. Po części oficjalnej słuchacze UTW oraz zaproszeni goście udali się do restauracji “Kargowianka” na poczęstunek.

Spotkanie zostało dofinansowane z budżetu Gminy Kargowa.