2017/03/13 14:53

Dnia 13 marca br. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Kargowej odbyły się eliminacje gminne Lubuskiego Festiwalu Piosenki. Festiwal jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2017 realizowanego w województwie lubuskim, którego Operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, a realizatorami – organizatorzy etapów gminnych i powiatowych. PRO ARTE 2017 to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

2017/03/10 13:48

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa! Z tej okazji składamy wszystkim sołtysom z terenu Gminy Kargowa wyrazy podziękowania za zaangażowanie i ogrom pracy włożonej w działania na rzecz wspólnoty lokalnej. Życzymy sołtysom, a także wspierającym ich Radom Sołeckim dużo zdrowia, optymizmu, pogody ducha, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

2017/03/09 12:49

Nadal obowiązuje nakaz odosobnienia drobiu.

2017/03/09 10:18

Dnia 8 marca 2017 r. o godz. 17:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Kargowej obchodzono Dzień Kobiet, na który przybyło wiele mieszkanek gminy Kargowa. Przy drzwiach wejściowych do sali Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś witał wszystkie panie piękną różą. Następnie przed rozpoczęciem części artystycznej dyrektor GCK w Kargowej Waldemar Ligma, burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś oraz starosta zielonogórski Dariusz Wróblewski złożyli wszystkim paniom życzenia.

Strona Główna / piszą o nas
2017/03/09 10:05

Dajcie fotoradar, bo blokad będzie więcej.

Źródło: Gazeta Lubuska  (Czwartek, 9 marca 2017 r.).

Strona Główna / piszą o nas
2017/03/09 9:51

Szykują jubileusz.

Źródło: Gazeta Na Temat (Czwartek, 9 marca 2017 r.).

2017/03/08 9:34

Na podstawie art. 24  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm. ) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 13 marca 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.      

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.

2017/03/08 7:52

Szanowne Panie,

Z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkim Paniom – mieszkankom Gminy Kargowa wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, zadowolenia, dużo szczęścia i uśmiechu oraz wiele radości życiowej.
 

Burmistrz Kargowej

/-/ Jerzy Fabiś

2017/03/07 13:11

Prezentujemy pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sprawie przejścia dla pieszych obrębie skrzyżowania ulic Dolnej z Kolejową w Kargowej.

2017/03/07 13:03

Prezentujemy pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 32 w  Kargowej.

Strony